Blog tagged as CRM

Zoho CRM umożliwia użycie DataPrep w wersji Beta

30.08.22 01:41 PM By Darek D - Comment(s)
Zoho CRM umożliwia użycie DataPrep w wersji Beta
Zoho udostępnia narzędzie do kontroli jakości danych dla wybranych klientów korzystających z wersji beta Zoho CRM. To rozwiązanie ma na celu radykalną poprawę spójności danych, uproszczenie wyszukiwania duplikatów i zapewnia wiele innych zaawansowanych narzędzi, które dają użytkownikom większą kontr...