Główne przeszkody podczas transformacji cyfrowej firmy?


Główne przeszkody podczas transformacji cyfrowej firmy?
  • Aplikacje pochodzące od wielu dostawców - dane rozproszone między aplikacjami
  • Rozłączone aplikacje — dodatkowe koszty i wysiłki związane z integracją aplikacji różnych dostawców
  • Złożoność administrowania IT — przytłaczające, chaotyczne wdrażanie oraz zarządzanie oprogramowaniem
  • Wysoki całkowity koszt posiadania — drogie opłaty za kolejne licencje, dodatkowe koszty rozwijania płatnych integracji
Zarządzasz całym biznesem
Ponad 45 ujednoliconych i działających synchronicznie aplikacji zwiększa konkurencyjność Twojej firmy.


Wszystkie zespoły pracują razem
Pożegnaj się z oderwanymi od kontekstu danymi dzięki rozwiązaniom w pełni komunikującym się między sobą w ramach integracji i wywoływań zwrotnych.


Dostosowujesz. Rozszerzasz
Ulepszaj swoje procesy biznesowe, dostosowuj aplikacje, integruj je z rozwiązaniami firm trzecich. Współpracuj zapewniając prawidłowy obieg informacji.


Korzystasz z pełnych danych dzięki AI i BI
Uzyskaj łatwy dostęp do danych dzięki ujednoliconemu wyszukiwaniu z pomocą AI oraz analityce wspomaganej przez BI.
Dowiedz się więcej:

Pracuj bezproblemowo

Ciesz się zunifikowanym w pełni doświadczeniem dzięki ujednoliconemu interfejsowi użytkownika.

100% gwarancja bezpieczeństwa, niezawodności oraz prywatności.

Bezkompromisowe stanowisko Zoho w zakresie ochrony danych i środków ochrony prywatności zapewnia, że Twoje dane są bezpieczne.