Podpisuj wygodnie swoje dokumenty za pomocą Zoho Sign

23.04.23 08:57 PM By Milad

Szukasz cyfrowej platformy, która pozwoli Ci legalnie podpisywać dokumenty 

bez konieczności wysyłania ton zadrukowanego papieru tam i z powrotem? 

Wybierz Zoho Sign.

Zoho Sign to kompletna aplikacja do podpisu cyfrowego dla użytkowników biznesowych. Terminy "e-podpis" i "podpis cyfrowy" są często używane zamiennie. Jednak podpis elektroniczny oznacza po prostu dodanie cyfrowego obrazu podpisu odręcznego, który może być łatwo sfałszowany. Narzędzia do podpisu cyfrowego takie jak Zoho Sign wykorzystują technologię kryptograficzną, w której algorytmy matematyczne generują unikalne klucze. Klucze te są używane do dołączania, szyfrowania i identyfikowania sygnatariusza dokumentu cyfrowego, a następnie są porównywane w celu określenia autentyczności dokumentu i sygnatariusza. Zoho Sign to nie tylko podpisywanie, wysyłanie i zarządzanie dokumentami. Pomaga w weryfikacji tożsamości podpisującego, otrzymywaniu płatności, podpisywaniu dokumentów z najwyższym poziomem zgodności i bezpieczeństwa.

  

Zoho Sign jest usługą dostarczaną jako samodzielne rozwiązanie lub jako część pakietu Zoho One, kompletnego systemu operacyjnego dla biznesu. W obu przypadkach możliwa jest integracja z tzw. kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w UE (QTSP), takimi jak Uanataca, InfoCert i Signicat, a także z eID Easy, agregatorem usług w Europie, oferującym usługi podpisu kwalifikowanego opartego na eID w zależności od kraju/regionu zamieszkania odbiorcy. Dlaczego ta integracja jest ważna?

  

Nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie usług zaufania i identyfikacji elektronicznej możemy wyróżnić trzy rodzaje podpisu elektronicznego:

  

Prosty podpis elektroniczny, w którym dane w postaci elektronicznej są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i który jest używany przez podpisującego jako podpis.

  

Zaawansowany podpis elektroniczny - rodzaj podpisu elektronicznego, który spełnia następujące wymagania:

1. jest jednoznacznie kojarzony z podpisującym;

2. umożliwia identyfikację podpisującego;

3. jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może używać z wysokim stopniem zaufania pod swoją wyłączną kontrolą; oraz jest powiązany z podpisanymi danymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana jest rozpoznawalna.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna zgodnie z rozporządzeniem eIDAS - eIDAS to powszechnie używana nazwa rozporządzenia UE nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w transakcjach elektronicznych na rynku wewnętrznym UE. Są to standardowe przepisy obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 lipca 2016 roku, które zapewniają spójną konstrukcję prawną w zakresie usług zaufania (np. podpisów elektronicznych) i identyfikacji elektronicznej. 

W Unii Europejskiej tylko prawnie kwalifikowany podpis jest uznawany za równoważny z podpisem odręcznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez jednego z kwalifikowanych dostawców usług zaufania (QTSP).

 

Zoho Sign oferuje możliwość podpisywania dokumentów własnym certyfikatem podpisu kwalifikowanego poprzez natywną integrację z usługami świadczonymi przez Kwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania (QTSP).

 

Kluczowe korzyści.

  • Najwyższy poziom zgodności z eIDAS
  • Prawnie równoważne podpisywanie dokumentów piórem i papierem
  • Dokumenty podpisane tą metodą są znakowane czasem z zaufanym dokumentem dla dodatkowego poziomu bezpieczeństwa i niezaprzeczalności

 

Integracje te są dostępne dla wszystkich użytkowników licencji Enterprise.